GÓRY, 2014, olej na płótnie,
150 x 130 cm

W serii obrazów z 2014 roku góra znowu zagarnia cały obraz.
Jej forma jest uproszczona, lekko rozszerzona lub zwężona
i zupełnie wypełnia płótno, wręcz się na nim nie mieści. Czubek góry znika poza krawędzią. Nic poza górą nie mieści się już w polu widzenia.

Na powierzchni gór kładą się błyski. Zdarza się, że góra rozszczepia się i pokazuje swoje kryształowe lub mięsiste wnętrze. Czasem rozmywa się w powietrzu. Sposób malowania daje wibrującą kolorem i rozedrganą fakturę. Na niektórych obrazach góra niemal traci swoją materialność. Na innych wybija się swoją geometryczną formą pęczniejącego stożka.