PEJZAŻE, 1985-1990, drzeworyt 30 x 40 cm, 30 x 50 cm,
25 x 60 cm