SKAMIELINY, 1988-91, drzeworyt 40 x 60 cm, 30 x 70 cm,
25 x 40 cm